Házirend

A Kemping házirendje

A Kemping Házirendjének betartása vendégeink nyugodt pihenése érdekében közös célunk!

Érkezés, bejelentkezés

A Kemping területére érkező vendégek a szálláshely elfoglalása előtt kötelesek személyenként bejelentkezni. Személyes okmányaikat regisztráció céljából munkatársainknak szíveskedjenek felmutatni. Elektronikus bejelentkezés a Kempingben az érkezést megelőző, automatikusan generált emailben leírtak szerint történik.

Nem EGT-állampolgárok (Európai Unió, Liechtenstein, Norvégia, Izland és Svájc) esetében a jogszabályok (2007. évi II. törvény, és a 114/2007. Korm. rendelet) által megkívánt adattartalmat kell megadni. Ezen adatokat a Kempingnek a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal regionális igazgatósága, kirendeltsége részére kell továbbítania.

A regisztrált vendégek karszalagot kapnak, melyet kötelesek az itt tartózkodásuk ideje alatt viselni (megkönnyítve a Kemping területére történő beléptetést).

A járművek a regisztrálás után autós matricát kapnak, melyet a szélvédőre, jól látható helyre kérünk elhelyezni. Az autós matrica jogosít a Kemping területén való közlekedésre. Kérjük vendégeinket, hogy a gépkocsikkal csak saját parcellájukra, illetve a házak mellett kijelölt parkolókba szíveskedjenek beállni! A Kemping területén a KRESZ szabályai érvényesek: TILOS az ittas vezetés; járművel való közlekedés maximum 5 km/h sebességgel megengedett.

A karszalag vagy az autós matrica elvesztése vagy megrongálása esetén pótdíj fizetendő. A pótdíj mértéke: 2.000,- Ft.

A szállást vendégeink az érkezés napján 15 órától foglalhatják el.

A távozás napján üdülő- és mobilházaink 10 óráig, parcelláink és sátorhelyeink 12 óráig vehetők igénybe. A Kemping végleges elhagyása előtt vendégeinknek ki kell jelentkeznie a Recepción, és ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatások díját és az illetéket. A kijelentkezéskor kerül sor a szobák átvételére, és a kaució (lásd később) visszatérítésére.

A megadott időponttól eltérő érkezés és távozás előzetes egyeztetés alapján, a mindenkori foglaltság függvényében, felár ellenében lehetséges. A felár mértéke a Kemping mindenkori árlistája szerint kerül meghatározásra. Minden további itt tartózkodás esetén még egy napot felszámolunk.

A kemping-felszerelés felállításának helyét és a vendégek járművének elhelyezését a Kemping recepciójának szolgálata határozza meg, a foglalás és a rendelkezésre álló kempingegységek függvényében. A kempingezés csak az erre kijelölt területen megengedett. A kempingezés helyét a recepciós szolgálat jóváhagyásával lehet megváltoztatni.

Fontos tudnivalók

Nyaralása alatt legyen szíves a recepció és a portaszolgálat nyitvatartási idejét figyelemmel követni: Portaszolgálat április 27. – szeptember 30. között 0-24 óráig van nyitva, ez alatt az időszak alatt gyalogos forgalom lehetséges. A kapu este 23 és reggel 6 óra között zárva tart, ezalatt a járművel való közlekedés csak különösen indokolt esetben lehetséges.

Recepció nyitva tartás:

04. 27. – 05. 31. és 09. 01. – 09. 30.
8:00-16:00 óráig

06. 01. – 07. 03. és 08. 26.- 08. 31.
8:00-18:00 óráig

07. 04. – 07. 09.
8:00-21:00 óráig

07. 10. – 08. 25.
8:00-19:00 óráig

A délutáni szieszta 13-15 óráig, az éjszakai csendespihenő 23-06 óráig tart. Ezen időszakok alatt a többi vendég zavartalan pihenése érdekében kérjük a hangoskodás mellőzését.

A Kempingbe látogatóként érkező rokonok, ismerősök látogatójegyet kell, hogy vásároljanak (ennek mindenkori mértékét a Kemping mindenkori árlistája határozza meg), mely legkésőbb 20.00 óráig ad lehetőséget a Kemping szolgáltatásainak igénybe vételére. A Kempingbe látogató vendég kizárólag a kijelölt parkolóhelyen parkolhat.

A kempingben 18. életévét be nem töltött személyek csak szülői vagy rokoni felügyelet mellett tartózkodhatnak. Kiskorú személyek önállóan nem jelentkezhetnek be. Csoportos nyaralás esetén a kiskorúakért a kísérő pedagógusok, nagykorú csoportvezetők felelnek. Az életkor megadása nélkül on-line foglaló és érkező kiskorúakért a Kemping nem vállal felelősséget!

18 éven aluliak a vízi eszközöket csak szülői felügyelet mellett vehetik igénybe;játszótéri eszközök 50 kg-ig vagy legfeljebb a gyermek 14 éves koráig használhatók.

A Házirendben nem szabályozott árakra a Kemping mindenkori árlistája vonatkozik, mely a recepción kerül elhelyezésre. Eltérés esetén valamennyi esetben az árlista rendelkezéseit kell alapul venni.

Háziállatok a kempingben

A kempingbe csak békés természetű, félelmet nem keltő állatok hozhatók be, fizetési kötelezettség mellett. A háziállatokra vonatkozó térítési díjakat a Kemping mindenkori árlistája tartalmazza. Házikedvencei oltási könyvét hozza magával, melyet kérésre be kell mutatni! Póráz használata kötelező! Háziállatok recepcióra, üdülő- és mobilházakba, közösségi- és vendéglátóipari helyiségekbe, játszótérre, strandra, Balatonba, medencébe NEM vihetők! Az állatok csak a piktogrammal megjelölt helyen fürdethetők. Az állattartók kötelesek kedvenceik után rendet tartani!

Karbantartás / berendezések

A vendég kötelezettsége a lakóegység felszerelési tárgyai ellenőrzése. Ha eltérést, hiányt tapasztal, kérjük azonnal jelezze! Reklamációt utólag nem fogadunk el!

A kemping területén található szállásokat, berendezési és felszerelési tárgyakat rongálni TILOS! A szándékos rongálás vagy a berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést és/vagy feljelentést von maga után. A házak felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás, illetve a szobák átrendezése szigorúan tilos! Az ebből fakadó cselekményekért a Kemping felelősséget nem vállal!

Kérjük Önöket, hogy a felszerelési tárgyakat csak a kemping területén belül használják. Szabadtéri sütés, főzés esetén az ehhez szükséges eszközöket kérjük a használat után a házakba visszavinni! Amennyiben a lakóegységhez tartozó tárgyakat azokból elviszi, kérjük, hogy vigye oda vissza, legkésőbb a kijelentkezésig. A hiányzó berendezési és felszerelési tárgyakért kártérítés fizetendő.

A vendégek használhatják az elektromos és kommunális berendezéseiket és felszerelésüket. Valamennyi berendezést és a felszerelést a vendégek kötelesek szabályosan használni, rendeltetési céljuknak megfelelően. Tilos azon elektromos berendezések használata (tűzhely, hűtőszekrény, klímaberendezés és hasonlók), melyek nem felelnek meg a szabványoknak. A rendeltetés ellenes, valamint a szabványnak nem megfelelő eszközök használatából származó károkért a Kemping felelősséget nem vállal.

 

Biztonság

Kempingünk egész területére vonatkozik a tűzrakási és tűzgyújtási tilalom. Nyílt láng használata TILOS! Tüzet rakni, bográcsozni csak az arra kijelölt helyen szabad a tűzrendészeti szabályok betartásával és a kempingvezető előzetes engedélyével.

A kemping területén elhagyott értékekért felelősséget NEM vállalunk! Értéktárgyaikat a recepción található széfjeinkben helyezhetik el. A széf csak a recepció nyitva tartási idejében érhető el! Ne felejtkezzen el értékei védelméről; kérjük a szálláshelyek nyílászáróit zárva tartani!

A kemping elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak stb.); tűz, fertőzések és betegségek, valamint a terrorista cselekmények által okozott károkért NEM vállal felelősséget!

Az elektromos energiaellátó berendezésre (elosztó szekrény) való rákapcsolást és lekapcsolást kizárólagosan a Kemping felhatalmazott személye végezheti.

A Kemping Tűzvédelmi Szabályzata megtekinthető a recepción, úgyszintén a menekülési terv, amely az egyes lakóegységekben is elhelyezésre került.

Elsősegély-nyújtás a Recepción és a kijelölt elsősegélynyújtási helyeken vehető igénybe. Amennyiben baleset folytán ellátásra szorul, kérjük, értesítse a Kemping személyzetét.

A Kemping szolgáltatásainak igénybe vétele mindenkinek a saját felelősségére történik. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a rendeltetés-szerű használatra, és arra, hogy 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel használhatnak bizonyos eszközöket, berendezéseket.

A medence és a csúszda használatára vonatkozó szabályok az eszközök mellett kerültek elhelyezésre.

 

Környezetvédelem

Kempingünk a Balaton fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme.

A kemping területén szemetelni TILOS; kérjük Önöket, hogy szálláshelyüket és környékét szíveskedjenek rendben és tisztán tartani! Gondoljanak a következő vendégekre is, szálláshelyüket távozáskor tisztán hagyják el. Kérjük a hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekben helyezzék el. A kihelyezett hulladéktárolók a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratokkal vannak ellátva, ezekbe más jellegű hulladék NEM helyezhető! A veszélyes hulladék (pl.: elhasznált akkumulátor, szárazelem…stb.) leadásáról érdeklődjön a recepción.

Amennyiben járművéből benzin- vagy olajfolyást észlel, kérjük azonnal jelezze a recepción!

Kérjük óvják a kempingben található növényeket, bokrokat. Ágaikat, hajtásaikat ne törjék, ne vágják le (amennyiben ezek zavarnák Önt, kérjük szóljon a recepción), a csemetéket ne tapossák le, parkolás során figyeljenek a parkolót szegélyező növényekre! Kérjük, hogy a ruhaszárító köteleket, illetve az elősátor rögzítő köteleit NE kössék a fák ágaihoz! SZIGORÚAN TILOS a fákba szöget verni, ételmaradékot, szennyező anyagot a növényzetre önteni. Árkot, gödröt ásni ideiglenes jelleggel sem megengedett!

Az érzékeny természet védelme különösen fontos a vízparton és a vízben. A fürdőzők nagy mennyiségű napolaj használata súlyos terhet jelent a Balaton élővilága számára. Kérjük, lehetőség szerint használjanak minél kevesebb napolajat, hozzájárulva a tó vízminőségének megőrzéséhez.

A lakóautót használó vendégek a szennyvizet az erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leengedniük!

 

Strand

A strandot a fürdőzők csak saját felelősségre használhatják.

A szabadvizeken való fürdőzés szabályait a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet szabályozza: „TILOS fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mély víz határáig.”

A vízparttól számított 10 méteres körzet strandterület, így lakókocsival, sátorral ezen a szakaszon belül nem tartózkodhatnak.

A hattyúk és kacsák etetése egészségügyi okokból SZIGORÚAN TILOS!

5 db 50×50 cm-es, henger alakú bója jelzi a fürdőhely határait. A mélyvíz kezdetét 120 cm vízmélységnél 3 db mélységjelző bója jelzi.

A Kemping területén a közösségi helyiségekbe, vízpartra, vízbe, játszótérre, sportterületre állatot bevinni tilos, valamint tilos az állatot a kemping területén magára hagyni, még pórázon is.

A strand területén horgászni tilos.

6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett tartózkodhat a vízben. A fürdőhelyen 10 év alatti gyermek egyedül nem tartózkodhat. A gyermekért a szülők, a felnőtt kísérők felelősek.

Április 1-től október 31-ig viharjelző szolgálat működik. Működését külön tábla ismerteti, melynek jelzéseit mindenki köteles figyelembe venni, és ennek megfelelően cselekedni.

A fürdőhelyre gépjárművel behajtani tilos.

A parti napozóterületen a szokásos tevékenységek (napozás, sport, játék) folytathatók, az ezeket zavaró és a környezetet károsító tevékenység tilos.

A fürdőhelyen tartózkodás során a saját és mások testi épségére mindenkinek kötelező ügyelni.

A partvédőmű köveiről ugrálni szigorúan tilos és veszélyes.

A fürdőhely területére kizárólag a fürdéssel kapcsolatos, megszokott, másokat nem zavaró, és a környezetet nem szennyező vagy károsító anyagok vihetők be.

A fürdőhelyet nem látogathatja:

  • lázas-, gyomor-, bélrendszeri és fertőző bőrbetegségben szenvedő
  • görcsös állapottal vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő
  • nagy kiterjedésű kóros elváltozással súlytott
  • ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy.

 

A fürdővíz minőségéről a kemping folyamatosan tájékoztatja a vendégeket. A vízminőséget ellenőrzi: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Decentrum, 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A fürdőhely higiéniás kiszolgáló létesítményei a kemping vizesblokkjában találhatók. A vizesblokkok folyamatosan nyitva tartanak. A vizesblokkokban a takarítás és a fertőtlenítés folyamatos, a munkákat a személyzet a vonatkozó előírások betartásával végzi.

A vizesblokkok vizes szerelvényei ivóvízzel működnek.

A szennyvíz és csapadékvíz a bekötött hálózati szennyvízcsatornán keresztül távozik.

A fürdőhely megfelelő előkészítését, annak folyamatos gondozását a Kemping személyzete végzi.

A szelektív és vegyes hulladék gyűjtésére szemétgyűjtő edények szolgálnak, ezek rendszeres fertőtlenítése az előírásoknak megfelelően történik. Kötelező a hulladék, illetve szemét ezen gyűjtőedényekben való elhelyezése. A hulladék elszállítása előszezonban heti 1, főszezonban min. 2 alkalommal történik, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.

A szezon előtt a vízmeder átvizsgálását a Kemping dolgozói elvégzik.

A fürdőhelyen az üzemelési időszakban mentőőri felügyelet működik, amelyet a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 2., tel.: +36 30 383 8383) szerződés alapján biztosít.

Elsősegély nyújtó hely: recepció, porta, vízimentő. A segélynyújtó helyen mentődoboz áll rendelkezésre. A segélyhelyről a további segélyszervezetek telefonon történő elérése térítésmentesen vehető igénybe. A segélytelefonszámok jól látható helyen kifüggesztésre kerültek.

Fürdeni, a vízben vagy a napon tartózkodni mindenki a saját felelősségére köteles, azzal, hogy mások testi épségét vagy egészségét, pihenését nem zavarhatja vagy veszélyeztetheti.

 

Horgászat

A Kemping területén horgászni csak a kijelölt helyen lehet. A horgászat engedélyezett helyét a kempingvezető jelöli ki. A kijelölt helyről felvilágosítást a Kemping recepcióján kérhet.

A horgászat szabályait a balatoni horgászrend tartalmazza, melyről a Siófoki Horgászegyesület honlapján tájékozódhat.

A 2018-as évben a Mirabella Camping horgászati rendje az alábbiak szerint alakul: április 27 – június 15. és szeptember 01 – szeptember 30. között van lehetőség pecázásra.

Az érvényes horgászengedélyt a kempingvezető kérésére be kell mutatni.

A horgászat nem járhat más vendégek pihenésének megzavarásával.

A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni. Halat a vízparton, vagy a vízben tisztítani nem lehet, vízparton kizárólag csak ott tisztítható, ahol erre kijelölt hely van. Szemetet, étel-, ital-, és horgászcsali- maradékot, vagy más hulladékot a horgászhelyen hátrahagyni tilos. Ha a vízparton nincs erre a célra kialakított szemétgyűjtő, a horgász köteles a horgászhely elhagyásakor magával vinni a szemetet és annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely kialakításához, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges és a helyi horgászrendben esetleg meghatározott mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása és a partvédelmi létesítmények megbontása.

A horgász sötétedés után – ha közvilágítás nincs azon a területen – köteles horgászhelyét folytonosan és jól látható módon megvilágítani.

További információt az alábbi honlapon találnak a horgászat rendjéről: http://www.khesz.hu/node/736

 

Dohányzás

Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges. Kérjük a dohányzás mellőzését üdülő- és mobilházainkban, közösségi helyiségekben és a recepción.

 

Fotózás, képek készítése

A Kempingben fotó- és videófelvételek csak úgy készülhetnek, ha az azon szereplő személyek ebbe beleegyeztek. Minden vendégünk figyelmét felhívjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.

Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a Kemping területén megrendezésre kerülő eseményeken, rendezvényeken a Kemping megbízottai jogosultak kép- és hangfelvételek készítésére. Ezen személyeknek erre a Kemping adott felhatalmazást, annak érdekében, hogy az elkészült felvételeket marketing célból felhasználja. Igyekszünk úgy eljárni, hogy a lehető legkevésbé legyen bárki és bármi beazonosítható, de ezt teljes mértékben nem tudjuk elkerülni. Ezért a Házirend elfogadásával egyidejűleg úgy tekintjük, hogy ezen felvételek elkészítése ellen nem emelt kifogást. Természetesen mind a felvételek készítésekor, mind azok felhasználása során bármikor megtilthatja az Önt ábrázoló képek további felhasználását (ez esetben azokat vagy eltávolítjuk, vagy technikai eszközzel Önt felismerhetetlenné tesszük).

Felhívjuk a figyelmét, hogy drónok, egyéb távirányítású repülő eszközök használata a Kemping területén vagy annak „légterében” nem megengedett.

 

Elsősegély / orvosi ellátás

Orvosi ügyelet Siófok településen működik, a recepción ezzel kapcsolatban kaphat tájékoztatást. Kollégáink az esetlegesen felmerülő problémák kapcsán segíteni tudnak. Elsősegélyláda a recepción, a portán, a medencénél és a vízimentőszolgálatnál található.

Az ingyenesen hívható segélyhívó szám: 112.

 

Ami a kempingben nem megengedett

A kempingezés szokásos rendjének, írott és íratlan szabályainak megsértése

Másokat zavaró tevékenység folytatása (Látvány, megjelenés, zaj.)

A csendes pihenő megzavarása, a járműhasználati tilalom megszegése.

A kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amelyek mások testi épségét veszélyeztethetik, mások nyaralását vagy közízlést zavarhatják.

Olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek vagy személyek megsértését eredményezhetik.

A Kempingben tilos autót mosni, motorolajat cserélni és hasonló tevékenységet végezni a Kemping vezetőségének engedélye nélkül.

 

Vendégeink érdekében

A vendégek rendelkezésére áll a Kemping Recepcióján a széfszolgáltatásunk, melynek igénybevétele ingyenes. A Kemping az itt elhelyezett tárgyakért természetesen teljes felelősséget vállal. Az egyes lakóegységekben elhelyezett értékekért a Kemping nem tud felelősséget vállalni.

A kemping teljes személyzete jogosult a házirend betartását figyelemmel kísérni és a vendégek figyelmét erre felhívni.

Amennyiben a Kemping valamely szolgáltatásával, vagy más kempingezők viselkedésével kapcsolatban panasszal kíván élni, ezt a recepción teheti meg személyesen, a Vásárlók Könyvébe való bejegyzéssel, vagy e-mailben a reservation@mirabella.hu címen

A kemping házirendjét megszegőktől a kempingvezető megvonhatja a tartózkodási engedélyt és a számla rendezése után a kemping azonnali elhagyására szólíthat fel.

Kérjük Önöket tartsák be a házirendet annak érdekében, hogy minden vendégünk jól érezze magát és szívesen térjen vissza hozzánk!

Minden kedves vendégünknek kellemes pihenést kívánunk!
Kemping Vezetősége

Mirabella Camping

Zamárdi, Szent István u. 3512 hrsz.
E-mail: reservation@mirabellacamping.hu

Mirabella Camping

Zamárdi, Szent István u. 3512 hrsz.
Email: reservation@mirabellacamping.hu